Artificiell intelligens AI kan reducera ogräsfrön i utsäde

Artificiell intelligens AI kan reducera ogräsfrön i utsäde

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Mattias

Mattias Dahl


mattias.dahl@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom systemteknik

Detta projekt syftar till att lösa problemet med oavsiktlig spridning av ogräsfrö vid sådd. Projektet drivs av Blekinge Tekniska Högskola och har ett fokus på råttsvingel, ett ogräs som liknar rödsvingel och därmed är svårt att separera vid frösortering.

Genom att använda avancerad AI så är förhoppningen att effektivt skilja råttsvingelfrön från rödsvingelfrön. Målet är att med stöd av digitalisering förbättra frökvaliteten där hållbarhet står i fokus.
Projektet finansieras av Jordbruksverket genom EIP-programmet och har potential att framgent finna nya lösningar som kan vara till nytta för det framtida hållbara jordbruket.

Projektet bedrivs tillsammans med Blekinge Tekniska Högskolas projektpartners: Skånefrö AB, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för. samt JU information AB.

 

Fakta

Längd

2024- 2025

Budget

3,1 Mkr

Kontaktperson

Mattias

Mattias Dahl

mattias.dahl@bth.se

Partners och finansiärer

Projektpartners är Skånefrö AB, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för. och JU information AB

Projektet finansieras av Jordbruksverket genom EIP-programmet

Deltagare

Mattias Dahl

Mattias Dahl
Professor

Saleh Javadi

Saleh Javadi
Biträdande universitetslektor

Simon  Hallösta

Simon Hallösta
Doktorand
BTH