Bekämpa Renkavle med hjälp av drönare och Artificiell Intelligens (AI)

Bekämpa Renkavle med hjälp av drönare och Artificiell Intelligens (AI)

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Jonny

Jonny Ulvtorp


jonny@ulvtorp.eu

Kategori/Område

Forskning inom systemteknik

Invasiva arter utgör en av de största utmaningarna för det globala jordbruket, utmaningen ligger bl.a. i de invasiva arternas förmåga att snabbt etablera sig, ändra uttryck och sprida sig i nya miljöer. De nya arterna kan orsaka betydande skada på jordbruksmark, minska skördar och öka kostnaderna för bekämpning och hantering.

 

 

Effekterna av invasiva arter sträcker sig från att konkurrera med inhemska växter om resurser till att introducera nya sjukdomar och ge utrymme för skadedjur som kan påverka både växt- och djurliv negativt.

Mot denna bakgrund har nya tekniska projekt och innovationer blivit avgörande för att utveckla hållbara bekämpningsmetoder som ytterst syftar till att minska beroendet av kemiska bekämpningsmedel och hantera invasiva arter på nya och mer effektivt sätt. Genom användning av ny avancerad teknik skapas halt nya förutsättningar och metodik för precisionsjordbruk. Detta projektet syftar till att skapa genom att studera hur ogräs kan precisionsdetekteras och även bekämpas med hjälp av drönare och Artificiell intelligens (AI).

Projektet syftar inte bara till att kontrollera invasiva arter utan främjar även ett framtida mer hållbart och miljövänligt jordbruk. Genom att integrera innovativa tekniken och metodik kan jordbruket minska sin miljöpåverkan, förbättra livsmedelssäkerheten och säkerställa en mer hållbar framtid för odling.

Fakta

Längd

2023 - 2024

Budget

3,1 Mkr

Kontaktperson

Mattias

Mattias Dahl

mattias.dahl@bth.se

Publikationer

Effects of Foreground Augmentations in Synthetic Training Data on the Use of UAVs for Weed Detection
S Hallösta, MI Pettersson, M Dahl, Northern Lights Deep Learning Conference 2024. NLDL 2024. Tromsø, Norway, Jan 09 2024, https://www.nldl.org/

Deltagare

Mattias Dahl

Mattias Dahl
Professor

Saleh Javadi

Saleh Javadi
Biträdande universitetslektor

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×