Nästa generation av syntetisk apertur radar algoritmer för utforskning av jorden och universum

Nästa generation av syntetisk apertur radar algoritmer för utforskning av jorden och universum

Projektstatus

Avslutat

Projektledare

Kategori/Område

Forskning inom systemteknik

Idag finns det en mängd sensorsystem för global övervakning och spaning. Framför allt är det sensorer placerade på satelliter och flygplan som används för att mäta t.ex. människans miljöpåverkan kopplade till den globala uppvärmningen. Ett mycket viktigt instrument för satellitövervakning är bildalstrande radar, s.k. Syntetisk Apertur Radar (SAR).

SAR-bilder

SAR-bilder liknar vanliga optiska bilder och dagens satellitsystem har en upplösning under en meter. Fördelen med SAR är att den till skillnad från de flesta andra sensorer i det närmaste är helt opåverkad av regn och moln. SAR har också en unik möjlighet att se förändringar och rörelse.

Radars unika förmåga att se förändringar och rörelse beror på att s.k. koherenta radarn, till skillnad från andra sensorer, har en egen belysning vilken är helt känd i tid och rum. Radars känslighet för förändring gör att man idag från en satellit kan studera förändringar på jordytan som är endast några mm.

Exempel användningsområden

Denna känslighet har en mängd användningsområden som att t.ex. kartlägga utbredningsområdet av jordbävningar eller att estimera enskilda fordons hastighet på jordytan.

Projektets syfte – metodutveckling

I projektet kommer metoder att utvecklas för att öka prestanda hos dagens och morgondagens SAR-system.

Projektet kommer att koncentreras kring metodutveckling för att mäta förändringar och rörelse och metoderna kommer att testas på riktiga radardata.

Empiriskt material

Forskarna i projektet använder sig av empiriskt material i form av högupplösande SAR-data från samarbetsparterna. I deras system kan projektets metoder användas till att mäta rörelse som t.ex. att studera enskilda fordons rörelse och detektera livflottar samt att mäta förändringar som t.ex. kartläggning av skadeverkningar från en storm genom att beräkna nedfallna träd över ett mycket stort geografiskt område.

Samarbetspartners

  • Saab Bofors Dynamics
  • RUAG Space
  • Saab Electronic Defence System
  • FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut)

Fakta

Längd

2010-2013

Kontaktperson

Deltagare

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×