Att använda smarta glasögon inom intensivvård

Att använda smarta glasögon inom intensivvård

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Lisa

Lisa Skär


Kategori/Område

Forskning inom tillämpad hälsoteknik

Intensivvård är komplex, högteknologisk och avancerad vård av de allra svårast sjuka patienterna. Vårdpersonalen har krav på sig att kunna fatta rätt beslut i livshotande situationer och baserar besluten på information som inhämtas från flera olika källor. Inom all sjukvård är patientsäkerhet viktigt, och eftersom intensivvårdspatienterna är de svårast sjuka innebär det att de är extra känsliga och utsatta. Teknikutvecklingen inom intensivvårdsområdet utgår från att ta fram tekniska lösningar som underlättar vårdpersonalens arbete och ökar vårdkvalitén för patienterna. Projektet utgår från en behovsanalys som genomfördes 2015 inom ramen för innovativa IT-lösningar där användning av smarta glasögon inom intensivvård för larmhantering och avancerat beslutsstöd utvecklades. Projektet syftar till att undersöka om och i så fall hur smarta glasögon kan bidra till ökad patientsäkerhet inom intensivvård.

Fakta

Längd

Kontaktperson

Lisa

Lisa Skär

Deltagare

Charlotte Romare

Charlotte Romare
Universitetslektor

Ursula Hass

Ursula Hass
Docent, projektledare SUCCCE

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×