NEAR

NEAR

Projektstatus

Pågående

Kategori/Område

Forskning inom tillämpad hälsoteknik

NEAR – Nationell e-infrastruktur för forskning om åldrande i Sverige

Den demografiska utvecklingen mot en åldrande befolkning utgör en grundläggande förändring som kommer att medföra betydande utmaningar inom en rad olika samhällsfunktioner under 2000-talet. Sverige har idag en av världens äldsta befolkningar. En femtedel är över 65 år och drygt 5 procent är över 80 år. Andelen i riktigt hög ålder ökar i allt snabbare takt och i den åldersgruppen återfinns flest personer med kognitiva och fysiska funktionshinder. En åldrande befolkning leder även till ett ökat antal personer med kroniska sjukdomar, vilket i sin tur ökar behovet av insatser från samhället och familjen. Detta betonar behovet av att kartlägga effektiva och hållbara strategier för att uppnå både ett längre och ett friskare liv.

Sverige har sedan 1970-talet en tradition av att studera åldrandet och hälsa med hjälp av populationsbaserade studier och idag är Sverige internationellt framstående när det gäller bland annat forskning om demenssjukdomar. Den rådande kompetensen inom socialgerontologi, geriatrik, genetik, epidemiologi och folkhälsa tillsammans med tillgången till populationsbaserade studier skapar en högkvalitativ potential för att etablera en nationell infrastruktur för innovativ äldreforskning i Sverige. Genom  stöd från VR har vi nu möjlighet att bygga och driva den Nationella E-infrastrukturen för äldreforskning – NEAR.

Syftet är att främja och underlätta svensk äldreforskning, öka kvalitét och generaliserbarhet av forskningsresultat samt att intensifiera internationella samarbeten.
Mål att integrera flera nationella longitudinella populationsbaserade projekt om åldrande och hälsa.

Följande kriterier ska uppfyllas för att få ingå i infrastrukturen:

1) Studiedesignen ska vara prospektiv och populationsbaserad
2) studiepopulationens ålder ska i regel vara 50 år och äldre
3) datainsamlingen ska ha godkänt etiskt beslut från den lokala etikprövningsnämnden

Fakta

Längd

2018-2025

Kontaktperson

Ulrika

Ulrika Isaksson

ulrika.isaksson@bth.se

NEAR leds av en styrgrupp, en operativ grupp samt av ledningen för de lokala databaserna. För mer information om projektet se NEAR webbsida

Hemsida: http://near-aging.se/

NEAR skapar särskilda förutsättningar för nya innovativa forskningsfrågor och tvärvetenskaplig forskning!

Idag är 15 databaser vid sex svenska universitet inkluderade i NEAR. Vår önskan är att inom en snar framtid göra det möjligt för ytterligare databaser att ansluta till NEAR.

Följande sex svenska universitet deltar i NEAR-initiativet.

Karolinska Institutet (KI),
Blekinge Institute of Technology (BTH)
Gothenburg University (GU)
Jönköping University (JU)
Lund University (LU)
Umeå University (UmU)

 

Logo Karolinska institutet     BTH LOGO

Logo  Göteborgs Universitet       logo Jönköpings universitet

Logo Lunds Universitet                Logo Umeå Universitet

 

 

Deltagare

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×