Vaccinationsstudie mot Meningokocker

Vaccinationsstudie mot Meningokocker

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Johan

Johan Sanmartin Berglund


johan.sanmartin.berglund@bth.se

Kategori/Område

Forskning inom tillämpad hälsoteknik

Vi söker deltagare till ett globalt forskningsprojekt där vi undersöker ett nytt vaccin mot infektioner orsakade av meningokockbakterier.

Meningokockbakterier kan orsaka hjärnhinneinflammation som också kallas blodförgiftning (sepsis). Infektionerna är ovanliga men kan ge allvarliga restsymtom och i svåra fall vara livshotande. I dagsläget finns det flera registrerade vacciner mot meningokockbakterier. Två av dessa ingår i det vaccin som kommer att användas  i studien, med ett tillägg av proteiner för att ge ett utökat skydd mot fler grupper av meningokockbakterier.

Syftet med studien är att både att undersöka om det nya vaccinet är effektivt genom att studera hur immunsystemet reagerar i blodet  och att  utvärdera  säkerhet i form av eventuella biverkningar. Detta är en så kallad fas 2-studie vilket innebär att studievaccinet har prövats på människor tidigare och bedömts vara säkert.

Vill du delta i en forskningsstudie med ett nytt vaccin mot svåra infektioner orsakade av meningokockbakterier?

För att eventuellt kunna delta ska du ha fyllt 18 år, men ännu inte 51 och i övrigt vara frisk.

Studien pågår i 8 – 12 månader beroende på vilken grupp man slumpas in i. Under denna period ingår upp till fyra besök på studieenheten samt en avslutande telefonuppföljning. Vid två av besöken ges injektion i armen.

Alla besök och studievacciner är kostnadsfria.

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

  • Läkare: Johan Sanmartin Berglund
  • Sjuksköterska: Erik Resebo
  • E-mail: kliniskforskning@bth.se
  • Telefon: 0455-385440

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Fakta

Längd

2022-2023

Kontaktperson

Viktoria

Viktoria Bjerström

viktoria.bjerstrom@bth.se

Deltagare

Anders Behrens

Anders Behrens
Universitetslektor

Viktoria Bjerström

Viktoria Bjerström
Forskningssjuksköterska

Maria Carlsson

Maria Carlsson
Forskningssjuksköterska

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×