Validate

Validate

Projektstatus

Pågående

Projektledare

Magnus

Magnus Ekström


Kategori/Område

Forskning inom tillämpad hälsoteknik

Andfåddhet vid ansträngning är mycket vanligt och kan påverka en persons aktiviteter och dagliga liv. Idag saknas det standardiserade tester för att mäta andfåddhet vid ansträngning. Vår målsättning är att undersöka om två enkla 3 minuters ansträngningstester kan bli en standard för att mäta andfåddhet vid ansträngning. Detta kan möjliggöra bättre behandling av andfåddhet i framtiden.

Andfåddhet vid ansträngning är mycket vanligt och kan påverka en persons aktiviteter och dagliga liv. Det saknas idag standardiserade tester för att mäta andfåddhet vid ansträngning. Detta är viktigt att mäta vid olika tillstånd som astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungfibros, lungcancer, hjärtsvikt och övervikt, men det saknas även normalvärden för andfåddhet vid ansträngning hos friska personer.

Målet med denna studie är att undersöka hur bra två nya test är att mäta andfåddhet vid ansträngning; tre minuters gångtest respektive tre minuters trapptest. Dels för att mäta hur svår andfåddheten är, dels att mäta förändring i andfåddhet över tid. Förhoppningen är att testerna ska bli en standard för att mäta andfåddhet vid ansträngning, något som kan möjliggöra bättre studier och förbättra behandlingen av andfåddhet.

BTH Forsknings- och utbildningsklinik i samarbete med Medicinkliniken på Region Blekinge söker personer över 18 år med en eller flera av tillstånden: astma, hjärtsvikt, KOL, lungfibros eller övervikt till en klinisk studie.

Studien omfattar tre besök på kliniken. Alla deltagare får göra gång- och/eller trapptest vid respektive besök samt svara på frågor gällande andfåddhet vid ansträngning. Vid besöken genomförs även hälsokontroller samt eventuellt ett lungfunktionstest, så kallad spirometri. Alla studierelaterade undersökningar är kostnadsfria och ersättning för resor till och från kliniken utgår.

Om du är intresserad av att delta och vill veta mer kontakta:

BTH Forsknings- och utbildningsklinik
Telefon: 0455-385440
E-post: kliniskforskning@bth.se

Fakta

Längd

2022-2024

Kontaktperson

Camilla

Camilla Widenfors

camilla.widenfors@bth.se

Deltagare

Mari Gustafsson

Mari Gustafsson
Forskningssjuksköterska

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×