AGILE – Arbetsgruppsammansättningens inverkan på kvalitet och prestanda

Med tanke på den nuvarande komplexiteten i programvaruintensiva system, som läggs till behovet av att organisationer förblir konkurrenskraftiga, är det absolut nödvändigt att programvaruteamen anpassas.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Emilia Mendes, emilia.mendes@bth.seProjektbudget: 4,3 mnkrProjektstart: 2020-02-01Projektslut: 2022-01-31Projektpartner: Ericsson, WIP – Wireless Independent Provider AB

Syfte

Det huvudsakliga forskningssyftet för detta projekt, i samarbete med två industriella partners Ericsson och Wireless Independent Provider, är att ytterligare förbättra teaminriktningen i Agile Software Development genom att undersöka hur specifika kombinationer av individers kapacitet och personlighet teamnivå kan leda till specifika kompositioner /anpassning av team som förbättrar programvarukvaliteten och teamets prestanda.

Genomförande

Projektet innebär att att teamanpassningsmodeller byggs upp för att identifiera vilka specifika sammansättningar av individers förmågor och personligheter teamnivå som leder till högre programvarukvalitet och teamprestanda.

Detta projekt kommer även att inriktas att definiera mått (t.ex. programvarukvalitet, teamprestanda, personlighet teamnivå) och att bygga och validera företagsspecifika modeller för teamjusteringsprognoser. Allt detta är innovativa aspekter ur forskningssynpunkt, som också kommer att ge starka bidrag till våra industripartner.