CISSAN – Collective Intelligence Supported by Security Aware Nodes

CISSAN, Collective Intelligence Supported by Security Aware Nodes är ett internationellt projekt som ska utveckla och demonstrera nya metoder för att skapa säkrare nätverk för energisektorn.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: PågåendeForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Kurt Tutschku, kurt.tutschku@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bluesciencepark.se/projekt/cissan-collective-intelligence-supported-by-security-aware-nodes/Projektbudget: 27,7 mnkrProjektstart: 2022-10-03Projektslut: 2025-12-19Projektpartner: Affärsverken Energi i Karlskrona AB, Blue Science Park, Techinova, AddSecure, Savantic, Clavister, Arctos Labs

Syfte

En CISSAN (Collective intelligence supported by security aware nodes) IoT-plattform som möjliggör utveckling, test och validering av säkra IoT-applikationer och -lösningar. Resultatet kommer att bidra till tryggare energiförsörjning, göra deltagande företag mer konkurrenskraftiga samt koppla ihop lärosäten och företag med sina motsvarigheter i fem andra länder (Finland, Österrike, Luxemburg, Spanien och Turkiet).

Genomförande

Det svenska konsortiet samlar alla intressenter i elnätets värdekedja. Konsortiet syftar till att testa resultaten i samband med Karlskrona Expo 2025 och främjar de deltagande små och medelstora företagens marknadsinträde i en internationell miljö genom CISSAN-projektets europeiska karaktär. De åtta svenska partnerna kommer att ha ett nära samarbete med 17 internationella partners