Continuous Everything – Cost-benefit evaluation of continuous software engineering

Projekt syftar till att utforska kontinuerlig programvaruleverans (CI/ CD) ur ett kostnads-nyttoperspektiv.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Eriks Klotins, eriks.klotins@bth.seProjektbudget: 4,0 mnkrProjektstart: 2022-01-01Projektslut: 2024-01-01Projektpartner: Ericsson, Addalot Consulting AB

Syfte

Detta projekt syftar till att utforska kontinuerlig programvaruleverans (CI/ CD) ur kostnads-nyttoperspektivet. Vi strävar efter att att utveckla metoder, verktyg och ritningar för att stödja utövare i planering, genomförande och finjustering deras processer för programvaruleverans.

Genomförande

Programvaruföretag strävar efter att få konkurrensfördelar genom att leverera nya funktioner till kunder snabbare.

De potentiella fördelarna, investeringar i automatisering och organisatorisk påverkan är dock dåligt förstått.

Våra branschpartner identifierar osäkerheten om kostnader och fördelar som ett hinder för att anta kontinuerliga metoder för programvaruteknik vilket potentiellt kan orsaka förlorade marknadsmöjligheter, konkurrensfördelar och slösade resurser på misslyckade implementeringsförsök.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×