eDent – new technical devices for better oral health for older people

Förekomsten av förankrade implantat i gruppen äldre personer över 60 år har ökat kraftigt under de senaste decennierna. I Sverige ökar medellivslängden, medan sjukdomar, mediciner, kognitiva och motoriska funktionsnedsättningar gör det svårare att upprätthålla god munhälsa. Dagens metoder och resurser för profylax för äldre kommer att vara otillräckliga i framtiden.

Projektinformation

Finansiär: BTHStatus: AvslutadForskningsområde: Tillämpad hälsoteknikKontaktperson: Peter Anderberg, peter.anderberg@bth.seLänk till projektsidan: https://healthtechnology.se/edent-new-technical-devices-for-better-oral-health-for-older-people/Projektstart: 2019-01-01Projektslut: 2023-12-31

Syfte

Huvudfokus för denna studie är att hitta och utveckla nya och uppfinna / använda befintliga digitala tekniker och verktyg för att upprätthålla och förbättra munhälsa och livskvalitet. Teknikutveckling och effektutvärdering.

Genomförande

Munhälsa är porten till vårdkvalitet och vardagsliv på ålderdomen. Det är därför av stor vikt att utvärdera om nya tekniska hjälpmedel kan bidra till att få god munhälsa för äldre personer med olika grader av mild kognitiv svikt. Genom att införa en eltandborste med funktioner som gör det möjligt att påminna och samla information om användning kommer vi i första hand att underlätta munvård för denna grupp, och vi föreslår att detta ska leda till högre livskvalitet för de inblandade personerna. I andra hand kommer detta att ha stor inverkan på vård- och omsorgssituationen samt behovet av reaktiv tandvård. Förväntade resultat är att se både hur de faktiska påminnelserna kan utformas för att tillgodose för denna grupp och informell/formell, sammanhanget för hur dessa påminnelser kan användas och i slutändan om detta påverkar munhälsan för gruppen. (EDENT-studien).