Energisamverkan Blekinge

Energisamverkan Blekinge är ett projekt och regionalt samarbete lett av Energikontor Sydost och fokuserat på energieffektiva och hållbara byggnader och byggsystem.

Projektinformation

Finansiär: TillväxtverketStatus: AvslutadForskningsområde: Strategisk hållbar utvecklingKontaktperson: Henrik Ny, henrik.ny@bth.seLänk till projektsidan: http://energikontorsydost.se/energisamverkan-blekingeProjektbudget: 3,5 mnkrProjektstart: 2019-08-01Projektslut: 2022-03-31Projektpartner: Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge län, Karlshamns kommun, Olofström kommun, Ronneby kommun, Ronnebyhus, Karlshamnsbostäder, Karlskronahem

Syfte

Energieffektiva och hållbara byggnader kretsar kring hur man väljer lämpliga material, processer och tekniker för hållbarhetsfokus i både renovering/eftermontering av befintliga byggnader och förvaltning av nya byggnader.

Energieffektiva och hållbara byggsystem ser på den byggda miljön ur ett större systemperspektiv för att se hur de skulle kunna hjälpas av och hjälpa andra samhällssystem i den större omställning som de är en del av.

Genomförande

Projektet kommer att börja göra en systematisk analys av olika lösningar för energieffektiva och hållbara byggnader och byggsystem.

Följande fallstudier planeras hittills:

1. En handbok för hållbara byggmetoder

2. Digitaliseringsstrategier för smarta och energieffektiva byggnader

3. Energilagringslösningar

4. Vattenvårdslösningar.

5. En studie i de andra fallstudierna (1-4) för att undersöka hur de kan bidra till att främja energieffektiva och hållbara byggnader och byggsystem