Framtidens Fossilfria Bergutlastning

För att nå miljömålen inom bergmaterialproduktion krävs inte bara en övergång till fossil- och utsläppsfri verksamhet, utan också nytänkande vad gäller process och nya maskinkoncept.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: PågåendeForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=12601Projektbudget: 10,7 mnkrProjektstart: 2022-05-01Projektslut: 2025-04-30Projektpartner: Volvo Construction Equipment, Chalmers tekniska högskola, Skanska Industrial Solutions AB, Sveriges Bergmaterialindustri SBMI AB

Syfte

Potentialen för utsläppsminskningar är mycket stor. 2019 var det 777 bergtäkter i drift i Sverige vilket enligt SGU kommer att öka med 20–30 om året i och med att naturgrus avvecklas. Målet är att göra denna process fossilfri. Det uppskattas att detta projekt kan täcka 84 – 152 kTon CO2-ekvivalenter enbart i Sverige och utbyta upp till 3,6-6,6 Mton i Europa, resten av världen inte räknat.

Genomförande

Detta projekt fokuserar på systemperspektivet och inkluderar vilket nytt disruptivt maskinkoncept och hur energiinfrastruktur ska utformas, med fokus på produktivitet, flexibilitet, ekonomi och kraven på elnätet. I ett unikt transcendent samarbete kommer ett komplett system för primärlastning, med djupgående maskinkoncept, att utvecklas och testas.