Green Clouds – Load prediction and optimization in private cloud systems

I projektet 'Green Clouds' kommer vi utveckla modeller för att prediktera och optimera lasten i privata molnmiljöer. Dessa modeller kommer göra det möjligt att minimera energianvändningen utan att riskera att molnleverantören inte uppfyller servicenivåavtalen med sina kunder, vilket reducerar molnmiljöns energikostnad och miljöpåverkan.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: PågåendeForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Håkan Grahn, hakan.grahn@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/datavetenskap/Projektbudget: 7,2 mnkrProjektstart: 2023-09-01Projektslut: 2026-08-31Projektpartner: Ericsson, Cleura AB

Syfte

I projektet ’Green Clouds’ kommer vi utveckla modeller för att prediktera och optimera lasten i privata molnmiljöer. Dessa modeller kommer göra det möjligt att minimera energianvändningen utan att riskera att molnleverantören inte uppfyller servicenivåavtalen med sina kunder, vilket reducerar molnmiljöns energikostnad och miljöpåverkan. Projektet genomförs i BTH:s starka forsknings- och utbildningsmiljö inom datavetenskap.

Genomförande

Projektet genomförs i BTH:s starka forsknings- och utbildningsmiljö inom datavetenskap. Genom projektet kommer den datavetenskapliga miljön att förnyas genom att vi knyter ytterligare ett företag (Cleura AB) till vårt nätverk. En ännu viktigare aspekt vad gäller utveckling och förnyelse för den datavetenskapliga miljön, och för hela BTH, är att projektet binder samman BTH:s två strategiska fokusområden: digitalisering (i form av datavetenskap) och hållbarhet. Att binda samman dessa två fokusområden har hög prioritet på BTH och inom den datavetenskapliga miljön. Vi har under lång tid strävat efter att genomföra projekt där vi kan utnyttja vår datavetenskapliga kompetens för att skapa en bättre och hållbarare värld. Från ett BTH-perspektiv erbjuder det här projektet en unik möjlighet att göra detta.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×