HINTS – Intelligenta verkligheter med människan i centrum

HINTS syftar till att vara den främsta svenska noden med hög inverkan internationellt inom intelligenta verkligheter med människan i centrum för nästa generations digitala samhällen. HINTS-projektet är mitt i BTH:s strategi mot digitalisering och det ligger i linje med BTH:s strategi att bygga fokuserade och kompletta miljöer baserade på starka akademiska program, forskningsexpertis och samproduktion med externa partners.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: PågåendeForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Veronica Sundstedt, veronica.sundstedt@bth.seLänk till projektsidan: https://a.bth.se/hints/Projektbudget: 30 mnkrProjektstart: 2022-09-01Projektslut: 2028-08-31Projektpartner: Ericsson, Noda Intelligent Systems, Spotify, IKEA Marketing & Communication, Blackdrop Interactive, Virotea

Syfte

Profilen ’Human-Centered Intelligent Realities’ (HINTS) syftar till att utveckla koncept, principer, metoder, algoritmer och verktyg för intelligenta verkligheter med människan i centrum, för att leda vägen för framtida inneslutande, användarmedvetna och smarta interaktiva digitala miljöer. Projektet är centrerat kring ett ekosystem som kombinerar paradigmen om en kontinuerlig virtuell verklighet med paradigmen om integrerade beräknings-kommunikationssystem för att bilda ett nyskapande intelligent digitalt system.

Genomförande

HINTS kommer att ge användare nya sätt att förstå, samarbeta med och styra digitala system. Dessa nya sätt är baserade på visuella och datadrivna plattformar som möjliggör påtagliga, inneslutande kognitiva interaktioner inom reella och virtuella verkligheter. Målet är att göra användningen av digitala system mer effektiv, engagerande, tillfredsställande och resursmedvetet. Dessutom kommer systemen vara utrustade med kognitiva funktioner baserade på AI och ML. De nya plattformarna kommer att möjliggöra för användare att engagera sig i digitala verkligheter på nya sätt.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×