I-Stamp – Intelligent och hållbar formningsprocess genom övervakning och hybrida strategier för styrning

Maskinverktygsinvesteringen för stämpling (pressar och verktyg) är kostnadsintensiv inom fordonssektorn. Att maximera avkastningen på investeringar (ROI) mot dessa tillgångar är avgörande för att upprätthålla ett sunt slutresultat. Dessutom är det nödvändigt att minimera mängden skrot för att bli mer konkurrenskraftig och skapa mer hållbara tillverkningsprocesser.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: PågåendeForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Tobias Larsson, tobias.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=12226Projektbudget: 12,9 mnkrProjektstart: 2022-01-01Projektslut: 2024-06-30Projektpartner: RISE IVF, PDS Engineering AB, Volvo Cars, Fagor Arrasate, Ford Espana, Tata Steel International, Mondragon University

Syfte

I detta sammanhang syftar I-Stamp-projektet till att drastiskt öka den totala utrustningseffektiviteten för presslinjer i bilstorlek som används för produktion av stora kritiska yttre komponenter och höghållfasta inre förstärkningar genom att implementera nya digitala lösningar.

Genomförande

Nya aktiva shims för viktiga verktyg i stor storlek, nya sensorer för att mäta indragningen inuti och utanför verktyget och slutligen avancerade styrenheter baserade på reducerad ordning eller metamodeller och kalibrerade av experimentella observationer kommer att användas för detta ändamål.

Dessa innovationer kommer att omvandlas i nya produkter som ska installeras i intelligenta pressar och utnyttjas efter projektets slutförande.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×