KAJT – Kapacitet i järnvägstrafiken

Järnvägssektorn står inför utmaningar och krav på förnyelse. Kapacitet järnvägstrafiken (KAJT) är ett branschprogram som syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov.

Projektinformation

Finansiär: TrafikverketStatus: PågåendeForskningsområde: SystemteknikKontaktperson: Mattias Dahl, mattias.dahl@bth.seLänk till projektsidan: https://kajt.org/Projektstart: 2021-01-01Projektslut: 2030-12-31Projektpartner: Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, RISE, VTI, Uppsala universitet

Syfte

Målet för forskningen inom programmet är att förbättra nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster.

Genomförande

Flera akademiska parter, forskningsinstitut, infrastrukturhållare och partnerföretag samverkar inom KAJT. De akademiska parterna är BTH, KTH, LiU, LU och UU. Forskningsinstituten är Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Research Institutes of Sweden (RISE).

Partnerföretagen är SJ AB, MTR Nordic AB, Green Cargo AB, LKAB, Sweco AB och Transrail AB. Infrastrukturförvaltare och programmets huvudfinansiär är Trafikverket (TRV).

För att möta sektorns behov av utveckling kommer befintligt forskningssamarbete mellan TRV och de svenska lärosäten som är anslutna till KAJT att utökas.

Som en del genomförandet av KAJT-samarbetet är parterna överens om att genom forskning söka utveckla svensk excellent kunskap (i denna överenskommelse kallat excellens) inom de järnvägsrelaterade ämnen där akademiparterna redan har särskild kunskap. Samarbetet grundas på en ömsesidig förståelse för de respektive parternas kompetens, behov och nyttor och ska bidraga till utveckling och ökad konkurrenskraft för järnvägssektorn.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×