M.E.T.A. – Modellering för Effektivare Test Arkitektur

Testning och testautomation är viktiga delar av modern mjukvaruutveckling. Många tekniker har utvecklats, inklusive modellbaserade tester (MBT). I MBT skapar utvecklaren en modell som representerar en abstraktion av systemet under testets (SUT) beteende som kan utföras för att verifiera SUT: s överensstämmelse med den modellen. Tekniken har studerats mycket inom akademin men är för närvarande fortfarande underutnyttjad i praktiken. Dessutom används tekniken främst i inbäddade och hårdvarudrivna domäner, till exempel fordonssystem, även om forskning har presenterat många fördelar med tekniken f

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Emil Alégroth, emil.alegroth@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/programvaruteknik/m-e-t-a/Projektbudget: 1,7 mnkrProjektstart: 2019-01-01Projektslut: 2020-06-30Projektpartner: Spotify, ADDQ, ArcticBlue

Syfte

M.E.T.A.-projektet är ett samarbete mellan Blekinge Institute of Technology, Spotify, AddQ och ArcticBlue som syftar till att undersöka MBT som en teknik för praktisk användning inom industrin. Projektet är indelat i två faser där den första syftar till att utvärdera teknikens användning för GUI-baserad testning och den andra delen utvärdera hur MBT används i praktiken och vilka riktlinjer för bästa praxis som finns tillgängliga inom industrin.

Genomförande

Ett MBT-verktyg utvecklas för GUI-baserad testning som kombinerar det etablerade open source-verktyget Graphwalker med bildigenkänningsbiblioteket Eye2 för att skapa ett MBT-verktyg för visuell testning.

En uppsättning industriella bästa metoder tas fram, framkallade från industrin hur företag som använder MBT använder det till sin högsta effektivitet.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×