Multistatic high-resolution sensing at THz

Multistatisk högupplöst avkänning vid THz-frekvenser är målet för detta projekt, med applikationer inom många områden, till exempel industri, logistik, hälso- och sjukvård och övervakning.

Projektinformation

Finansiär: ELLIITStatus: AvslutadForskningsområde: Matematik och systemteknikKontaktperson: Mats Pettersson, mats.pettersson@bth.seLänk till projektsidan: https://elliit.se/project/multistatic-high-resolution-sensing-at-thz/Projektbudget: 2 mnkrProjektstart: 2020-07-01Projektslut: 2022-06-31Projektpartner: Linköpings universitet

Syfte

Projektet syftar till miljöanalys – det använder nya frekvensområden och kombinerar radar och kommunikation för att fokusera flerdimensionella bilder där en del av lösningen måste hittas inom maskininlärning och AI-teknik.

Genomförande

Monostatisk THz-mätning tillsammans med UDE för den mekaniska industrin. För att förbättra systemet i framtida forskning bör studier genomföras om andra ämnen, till exempel in situ-analyser, beslutsalgoritmer och optimeringsalgoritmer.