NU4DI – Net based education for digitalisation and industry 4.0

Projektet ligger i linje med BTH:s strategi att utvidga rekryteringsbasen för distansstudier inklusive nationella och internationella studenter, genom att dra nytta av den ingenjörs- och pedagogiska kompetens som utvecklats under en flerårig forskningsprofil om modelldriven utveckling och beslutsstöd (MD3S).

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Alessandro Bertoni, alessandro.bertoni@bth.seLänk till projektsidan: https://www.productdevelopment.se/?p=11770Projektbudget: 3,4 mnkrProjektstart: 2021-09-01Projektslut: 2023-06-30Projektpartner: Volvo Cars, Dynapac, Blue Science Park, Techtank, Södra Cell

Syfte

I linje med BTH:s strategiska inriktning ska projektet ses som det första steget i ett större initiativ som syftar till att skapa ett 60 hp online-program med hög specialisering inom produkt- och tjänsteinnovation, mot bakgrund av de nuvarande möjligheterna till digitalisering och hållbarhetsutmaningar som genomsyrar högskolans forskningsinsatser. Genom att attrahera nationella och internationella studenter syftar initiativet till att skapa ett ekonomiskt självförsörjande uppsättning distanskurser på kort sikt och ett självförsörjande program på lång sikt.

Genomförande

Detta projekt syftar till att testa användningen av hybridklassrum i kursen Systemteknik. Motiveringen är att dra nytta av en sådan miljö speciellt för föreläsningar, workshops och övningar relaterade till kursprojektet i samarbete med partnerföretag. Det industrisponsrade projektets särdrag är att de ofta är tvärvetenskapliga, och samma utmaning kan kontaktas av olika studenter i olika kurser.

Målet är att skapa en ”hybrid” miljö i ett så kallat Aktivt lärande klassrum, där distansstudenter kan delta i gästföreläsningar, hålla workshops eller delta i övningar, tillsammans med studenter från andra ”campuskurser”, samtidigt som de arbetar med samma underliggande industriprojekt, även om de fokuserar på olika aspekter. Detta kommer också att möjliggöras genom integrering av skräddarsydda digitala verktyg för distanssamarbete som Miro, Mural eller annan systemmodelleringsprogramvara. Detta är avsett att maximera interaktionen mellan studenter och studenter oavsett deras fysiska närvaro på campus och därmed göra lärandet mer effektivt.