Pilot av program för ökat nyttiggörande av forskning inom Deep Tech (Deep Tech-programmet DTP)

Syftet med projektet är att utveckla ett nationellt program för nyttiggörande av resultat från forskning inom Deep Tech-området som passar i den svenska kontexten.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: PågåendeForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Andreas Larsson, andreas.larsson@bth.seLänk till projektsidan: https://www.vinnova.se/p/pilot-av-program-for-okat-nyttiggorande-av-forskning-inom-deep-tech--deep-tech-programmet--dtp/Projektbudget: 8,3 mnkrProjektstart: 2023-12-01Projektslut: 2025-06-30Projektpartner: Luleå Tekniska Universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla ett nationellt program för nyttiggörande av resultat från forskning inom Deep Tech-området som passar i den svenska kontexten. Detta program är ett svar på identifierade behov. Målet är att genomföra en pilotstudie som bidrar till utvecklingen av detta nationella program för nyttiggörande av forskningsresultat inom Deep Tech-området, samt att beskriva och förstå kraven för en framgångsrik implementering av det nationella programmet i den svenska kontexten.

Genomförande

Arbetet i projektet är uppdelat i olika arbetspaket (AP). AP1 är det arbetspaket där administration, koordinering och kommunikation inom projektgruppen, men även spridning till omgivande samhälle, intressenter och andra aktörer görs. AP2, AP3, och AP4 samlar arbetet med utveckling, test och utvärdering av metodiken/programmet för nyttiggörande inom Deep Tech. De lärosäten som ingår i pilotprojektet har en eller flera personer som har ansvar för att utveckla och/eller leda verksamheten, samt att säkerställa att den kompetens och förmåga som åtagandet kräver tillhandahålls.