PREDICT – Prediktering av försträckning och brott för komplexa lastfall

PREDICT samlar in kompetens från svensk industri, forskningsaktörer inom tillverkningsprocesser, FE-modellering och experter på plåtformning. Hög prediktionsnoggrannhet för FE-modeller kommer att minska behovet av iterativa kompenseringsprocesser av kontaktytorna på form samt verktyg. Detta kommer att motverka komponentfel, behov av ytterligare omarbetning samt leda till en effektivare introduktion av nya och lätta material. Sammantaget kommer detta kunna reducera miljöpåverkan.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: AvslutadForskningsområde: MaskinteknikKontaktperson: Shafiqul Islam, shafiqul.islam@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/produktutveckling/predict-prediktering-av-forstrackning-och-brott-for-komplexa-lastfall-inom-platformning/Projektbudget: 13,2 mnkrProjektstart: 2021-01-01Projektslut: 2023-12-31Projektpartner: Volvo Cars, Alfa Laval, RISE IVF, Scania CV, SSAB, Volvo Trucks

Syfte

Syftet med PREDICT är att uppnå ökad noggrannhet i prediktering av försträckning och sprickor genom att utveckla avancerade materialmodeller, kalibreringstekniker och effektiva finitelementssimuleringar, vilket kan möjliggöra robusta predikteringar av formbarhet.

Genomförande

Specifikt ska simuleringsbaserad prediktering av fenomen såsom icke-linjära töjningsvägar, effekten av töjningshastighet, anisotropi och närvaro av kantsprickor studeras. Skadeexperiment kommer att utföras och karakteriseringstekniker kommer att utvecklas för att generera avancerade FE-modeller som enkelt kan implementeras i industriella tillämpningar. Vidare kommer metamodeller, baserade på FE-modellerna, att utvecklas och användas tillsammans med AI för att förutsäga formbarhet baserad på leverantörsdata samt förebygga fel och göra processjusteringar. Detta kommer att vara ett viktigt steg inom Industry 4.0 för partnerna.