SECMAR – Secure Digitalisation for Sustainable Maritime Transport

Det internationella projektet SECMAR fokuserar på det växande området maritim cybersäkerhet.

Projektinformation

Finansiär: Interreg South BalticStatus: AvslutadForskningsområde: DatavetenskapKontaktperson: Lawrence Henesey, lawrence.henesey@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bluesciencepark.se/projekt/secmar/Projektbudget: 9 mnkrProjektstart: 2019-07-01Projektslut: 2021-12-31Projektpartner: Blue Science Park, Pomeranian Science and Technology Park, Klaipeda Science and Technology Park, MDC – Maritime Development Center

Syfte

I takt med att sjötransportsektorn genomgår en snabb digital omvandling kommer säkerhetsfrågorna efter. Samtidigt är IT-säkerhet viktigt för ett framgångsrikt genomförande av digitaliseringsåtgärder som syftar till att göra transporter mer effektiva, ekonomiska och hållbara. Dessutom kan undermålig säkerhet (både inom hårdvara, programvara och användning) avslöja känslig information som leder till säkerhetsöverträdelser som möjliggör attacker, brott och spionage.

Genomförande

SECMAR ska öka säkerhetsnivån i den pågående digitaliseringen av sjöfart och logistiksektorn genom att ansluta marina intressenter till IT-sektorn och de akademiska områdena cybersäkerhet, Big Data och Internet of Things. Genom detta tillvägagångssätt stöder projektet digitaliseringsåtgärder som bidrar till förbättrad kvalitet och grönare transporter

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×