SERT – Software Engineering ReThougt

SERT – Software Engineering ReThought är ett banbrytande forskningsprojekt med målet att ta sig an nästa generations utmaningar för företag som utvecklar mjukvaruintensiva system och produkter.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: PågåendeForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Tony Gorschek, tony.gorschek@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/programvaruteknik/sert/Projektbudget: 106 mnkrProjektstart: 2018-09-01Projektslut: 2026-08-31Projektpartner: Ericsson, Sony Mobile Communications, Swedbank, Time People Group, QTEMA, Volvo Construction Equipment, Handelsbanken, Telia, Maxkompetens, Fortnox, Tolpagorni

Syfte

Forskningsprofilen Software Engineering ReThought kombinerar en befintlig och gedigen kunskapsbas inom empirisk mjukvaruteknik med multi-vocal samproduktion för att formulera en ny forskningsfilosofi för att börja tänka om hur vi gör forskning för att lösa och sedan lösa programvarutekniska problem.

Genomförande

Profilteamet har genom nära samarbete med sina elva industripartners identifierat sex huvudutmaningar relaterade till industrins framtid och kritiska behov.
För att möta dessa utmaningar formuleras totalt sju delprojekt, var och en med tydliga forskningsfrågor och mål. Varje delprojekt är kopplat till flera av de identifierade utmaningar som i sin tur är kopplade till flera av våra partners. Dessa kontakter gör det möjligt för oss att arbeta i nära samarbete med våra partners för att uppnå verklig symbios mellan delprojekten, forskare och företag.
Profilen har en stark betoning att arbeta med företag för att lösa sina problem i en verklig miljö för att uppnå faktisk påverkan i praktiken (samproduktion).
Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×