SESUMOPLIN – Seeds for sustainable mobility planning and infrastructure

EU har satt upp ett ambitiöst mål att minska koldioxidutsläppen från väg- och stadstransporter med 60 procent fram till 2050. För att uppnå det krävs att man kombinerar fysisk planering, rörlighet i städer, "smarta städer" och hållbarhetsstrategi och framväxande IKT-teknik i en helhet – omsättas i praktiken genom piloter. Mycket har gjorts på fältet, men det saknas en övergripande strategi och piloter.

Projektinformation

Finansiär: Svenska institutetStatus: AvslutadForskningsområde: Strategisk hållbar utvecklingKontaktperson: Sven Borén, sven.boren@bth.seLänk till projektsidan: https://si.se/en/projects-granted-funding/sesumoplin-seeds-for-sustainable-mobility-planning-and-infrastructure/Projektbudget: 0,7 mnkrProjektstart: 2021-09-01Projektslut: 2022-08-31Projektpartner: Viimsi municipality, Estonia, Klaipeda Public Transport Authority, Lithuania

Syfte

Transportsektorn står för nästan 30 procent av EU:s totala koldioxidutsläpp, varav 72 procent kommer från vägtransporter. EU har satt upp ett ambitiöst mål om att minska dessa utsläpp med 60 procent till 2050. Förutom vägtransporter är koldioxidutsläppen koncentrerade till stadsområden där befolkningstätheten är hög och antalet fordon som släpper ut koldioxid per km2 är det högsta. Flera initiativ har införts för att ta itu med problemet från olika vinklar och för att få med sig den gröna omställningen: från att investera i ny teknik (t.ex. elfordon som endast använder förnybara energikällor) till att införa lagstiftningsbegränsningar (förbud mot personbilar från att komma in i stadsområden). Mycket har uppnåtts, men mer återstår att göra.

Genomförande

Vi strävar efter att genomföra en pilotstudie som analyserar, bedömer och jämför relevanta erfarenheter från partnerna på området; identifiera stora flaskhalsar och på grundval av detta utarbeta en ansökan om ytterligare finansiering från externa källor, såsom Interreg-programmet, Horisont eller programmet för ett digitalt Europa för att övervinna dem.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×