SHADE – En värdeorienterad strategi för hantering av degradering av mjukvarutillgångar

Denna forskning fokuserar på att öka medvetenheten om Asset Value-nedbrytning, vilket är en följd av suboptimala beslut som fattas på grund av behovet av hastigheten i dagens mjukvaruutvecklingsmiljöer. Vi strävar efter att gå ett steg framåt från Technical Debt (TD) konceptet som är alltför begränsande eftersom det inte täcker det kronologiska perspektivet av nedbrytning eller spridningseffekter av suboptimal design från en tillgång till andra tekniska, liksom icke-tekniska (t.ex. process), tillgångar.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Javier Gonzalez Huerta, javier.gonzalez.huerta@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/programvaruteknik/shade/Projektbudget: 4.,9 mnkrProjektstart: 2018-01-01Projektslut: 2020-12-31Projektpartner: Ericsson, Spotify

Syfte

Resultaten av Shade-projektet syftar till att öka medvetenheten om nedbrytningen av tillgångar, så att företagen kan ta hänsyn till denna värdeförstöring vid budgeteringen av utvecklingsåtgärderna och att ge beslutsstöd för att planera nedbrytningsreducerande verksamhet med fokus på värdeskapande.

Genomförande

Ett av huvudmålen är att ge företagen ett ramverk som ett sätt att mäta, övervaka och förutsäga försämringen av deras programvarutillgångar med samma noggrannhet som de modeller de använder för att förutsäga intäkter.

Projektet omfattar också empiriska studier som gör det möjligt för utövare att förstå hur tillgångsvärdet och dess nedbrytning utvecklas under projektets livscykel.

Resultaten kommer att bidra till att få förståelse, genom de empiriska bevisen, för de typer av nedbrytning av tillgångar som fungerar som hinder för företagens värdeskapande förmåga. Men också hur denna nedbrytning kan spåras och mildras på ett effektivt sätt.

Det huvudsakliga bidraget och därmed resultatet av detta projekt är att definiera ett ramverk för kapitalförvaltning, som också stöds av verktyg, som gör det möjligt för programvaruutvecklingsorganisationer att mäta och övervaka tillgångens värde samt förutsäga, hantera och mildra dess försämring.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×