SNAC B – Swedish National Study on Ageing and Care Blekinge

SNAC bedrivs i fyra områden: Hälsingland; Nordanstig, Stockholm; Kungsholmen och Essingeöarna, Blekinge; Karlskrona och Skåne; Eslöv, Hässleholm, Malmö, Osby och Ystad. SNAC startade år 2001 på initiativ av regeringen och stöds av Socialdepartementet samt kommunerna, landstingen och universiteten i de fyra områdena.

Projektinformation

Finansiär: SocialdepartementetStatus: PågåendeForskningsområde: Tillämpad hälsoteknikKontaktperson: Johan Sanmartin Berglund, johan.sanmartin.berglund@bth.seLänk till projektsidan: https://www.bth.se/forskning/forskningsomraden/manniska-halsa-och-teknik/snac-b/Projektstart: 2001-01-01Projektslut: 2029-12-31

Syfte

SNAC är ett forskningsprojekt om personer som är 60 år eller äldre. Projektet är longitudinell undersökning med återkommande mätningar över en 30-årsperiod. Syftet är att öka kunskapen om åldrandet och vilken roll omgivning, livsstil och tidigare omständigheter har för hälsan och välbefinnandet. Framtida behov av vård och omsorg står i fokus.

Genomförande

I Blekinge bedrivs forskning inom ett flertal områden. Exempel på några av dessa områden är:

  • Tandhälsa hos äldre samt munhälsans betydelse för allmänhälsa.
  • Multisjuklighet – utveckla instrument för beräkning av befolknings sjuklighet och varför vi åldras olika.
  • Livsstilens betydelse för hälsan och välbefinnandet.
  • Arbetsvetenskap med inriktning att studera de som arbetar respektive inte arbetar i åldern 60-65 år.
  • Studier om hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och kognitiv funktion.
  • Vårdkvalitet samt vilka omgivande faktorer som kan kopplas till behov av vård och omsorg.
  • Naturläkemedelsanvändande i förhållande till annan läkemedelsanvändning, livsstil och psykologiska faktorer.