KKS Green – Stöd till industri för en grön omställning efter covid 19

Trots sin omvälvande kapacitet har pandemin inom sin globala paus den distinkta möjligheten för organisationer att på ett konstruktivt sätt utnyttja omvälvningar för att omforma samhällsstrukturerna mot hållbarhet.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: AvslutadForskningsområde: Strategisk hållbar utvecklingKontaktperson: Merlina Missimer, merlina.missimer@bth.seProjektbudget: 1,8 mnkrProjektstart: 2020-08-01Projektslut: 2021-07-31

Syfte

Målet med projektet ”Stöd till industrin i övergången till en grön ny giv efter covid-19” är att stödja upp- och omskolning av arbetstagare på alla nivåer i en organisation för att stödja sin industris återhämtning och övergång till en grön och hållbar ekonomi.

Genomförande

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×