T.A.R.G.E.T. – Testing with AI Reinforced GUI Embedded Technology

Mjukvarutestning via grafiska gränssnitt, GUI-testning, är en vanlig men kostsam metod i industrin som bidrar till den globala kostnaden, om trillioner dollar varje år, för kvalitetssäkring av mjukvara. GUI-testning krävs för att säkerställa ett systems korrekta beteende men har flera utmaningar. Projektet ska titta på AI-baserad GUI-testning.

Projektinformation

Finansiär: VinnovaStatus: PågåendeForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Emil Alégroth, emil.alegroth@bth.seLänk till projektsidan: https://www.vinnova.se/en/p/t.a.r.g.e.t.--testing-with-ai-reinforced-gui-embedded-technology/Projektbudget: 10 MSEKProjektstart: 2024-05-01Projektslut: 2027-04-30Projektpartner: QESTIT AB, Synteda AB

Projektets syfte

Mjukvarutestning via grafiska gränssnitt (eng. Graphical User Interface (GUI)), eller GUI-testning, är en vanlig men kostsam metod i industrin som bidrar till den globala kostnaden, om trillioner dollar varje år, för kvalitetssäkring av mjukvara. GUI-testning krävs för att säkerställa ett systems korrekta beteende men har flera utmaningar. Dessa inkluderar krav på teknisk kunskap för utveckling och underhåll av test skript och brist på verktygsstöd för automation av manuella tester. Utmaningarna gör att domänexperter, så som slutanvändare, inte kan bidra till testningen och därför inte att täcka sina behov.

T.A.R.G.E.T. projektet ämnar adressera dessa utmaningar genom att skapa en ny och lättanvänd AI-baserad approach för GUI testning som kombinerar Augmenterad testning med generativ AI. Augmenterad testning används för att spela in och visualisera testdata för testaren på mjukvarans grafiska gränssnitt medan AI agenter analyserar den inspelade datan, lär sig av denna, och ger sedan testaren förslag på nya testfall och testdata för att täcka alla användares behov och perspektiv. Testare och AI lär sig således av varandra i ett koncept vi kallar human-machine symbiosis.

Projektet genomförs i ett konsortium av experter inom AI och testning med målet att framställa ny kunskap för end-to-end AI lösningar, ny teknik, och ett verktyg för att realisera human-machine symbiosis, en approach som kommer stärka svensk industris förmåga att innovera och testa avancerade digitala system.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×