TRANS-SAFE – Transforming Road Safety in Africa

Antalet dödsfall på grund av trafikskador är högt i Afrika. Det finns ett akut behov av att implementera säkerhetslösningar. Det EU-finansierade TRANS-SAFE-projektet syftar till att maximera effekten av dessa lösningar genom att sammanföra trafiksäkerhetsmyndigheter och experter från Europa och Afrika för att driva politiska åtgärder. Tillsammans kommer de att driva fram effektiva metoder för att utveckla trafiksäkerheten.

Projektinformation

Finansiär: EU Horizon 2020Status: PågåendeForskningsområde: Fysisk planeringKontaktperson: Abdellah Abarkan, abdellah.abarkan@bth.seLänk till projektsidan: https://cordis.europa.eu/project/id/101069525Projektbudget: 38 mnkrProjektstart: 2022-09-01Projektslut: 2026-10-31Projektpartner: Technische Universitat Berlin, Germany, Universiteit Hasselt, Belgium, The Institute For Transportation & Development Policy, Kenya, United Nations Environment Programme, Kenya, Technische Hochschule Ingolstadt, Germany, University Of Rwanda, Rwanda, University Of Cape Town, South Africa, Zambia Road Safety Trust, Zambia

Syfte

Antalet dödsfall på grund av trafikskador är högt i Afrika. Det finns ett akut behov av att implementera säkerhetslösningar. Det EU-finansierade TRANS-SAFE-projektet syftar till att maximera effekten av dessa lösningar genom att sammanföra trafiksäkerhetsmyndigheter och experter från Europa och Afrika för att driva politiska åtgärder. Tillsammans kommer de att driva fram effektiva metoder för att utveckla trafiksäkerheten.

Genomförande

Projektet kommer att säkerställa att vägförhållandena uppfyller rekommendationerna från trafiksäkerhetsklustret i Afrikas och EU:s transportarbetsgrupp (2020). Konsortiets medlemmar är mycket erfarna och kunniga inom Afrikarelaterad forskning. Sammantaget kommer projektet att bidra till att genomföra den gemensamma EU–Afrika-strategin och främja ländernas framsteg mot Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×