Vägväljaren – en navigator för regional transportomställning

Detta projekt drivs av Blekinge Tekniska Högskola i samverkan mellan alla större offentliga aktörer och flera företag i Blekinges transportsystem. Projektet söker huvudfinansiering från Energimyndighetens program om Transporteffektivt samhälle och från Region Blekinges regionala tillväxtmedel.

Projektinformation

Finansiär: EnergimyndighetenStatus: AvslutadForskningsområde: Strategisk hållbar utvecklingKontaktperson: Henrik Ny, henrik.ny@bth.seLänk till projektsidan: https://a.bth.se/sustaintrans/portfolio-items/roadmapper/?portfolioCats=19Projektbudget: 13 mnkrProjektstart: 2020-09-01Projektslut: 2023-08-31Projektpartner: Karlshamns kommun, Länsstyrelsen Blekinge län, Olofström kommun, Region Blekinge, Ronneby kommun, Sölvesborgs kommun, Sydsvenska industri- och handelskammaren, Move About AB, Kreativum i Blekinge AB, Energikontor Syd AB

Syfte

Projektets övergripande mål är att ta fram ett beslutstöd som visar vad olika nyckelaktörer behöver göra för att påskynda och synkronisera kommunal och regional omställning till konkurrenskraftiga, fossilfria och hållbara transporter.

Genomförande

I linje med de tidigare uppskattade förbättringspotentialerna för Sydöstra Sverige bör projektets omedelbara samhällseffekt vara en realistisk plan för hur Blekinge och dess kommuner skulle kunna fasa ut fossila bränslen inom den tidsram som fastställts i IPCC/Parisavtalet och samtidigt minska energianvändningen inom transportsektorn med minst 1 TWh/år.

Projektet syftar till att nå önskad samhällseffekt genom vidareutveckling och användning av en etablerad strategisk hållbarhetsplaneringsmetodik och dess expansion i vägmappsplaneringsverktyget. Blekinge används som fallstudie för att sprida både i Sverige och internationellt hur en hel region skulle kunna förändras.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×