WorkFlex – Framtida flexibla arbetspolicyer och processer för mjukvaruutvecklingsföretag

COVID-19-pandemin ledde oväntat till en historisk ändring i uppfattning om hemarbete. Idag inser företag att deras anställdas förhoppningar om framtiden skiljer sig mycket åt. Vissa kan inte vänta med att återvända till kontoret, vissa kommer tillbaka motvilligt, vissa vill besöka kontoret några dagar i veckan och vissa vill fortsätta att jobba hemifrån. Förmågan att jobba hemifrån blev en viktig fördel för arbetssökande och företag måste ändra sina arbetspolicyer.

Projektinformation

Finansiär: KK-stiftelsenStatus: PågåendeForskningsområde: ProgramvaruteknikKontaktperson: Darja Smite, darja.smite@bth.seProjektbudget: 4,0 mnkrProjektstart: 2022-12-01Projektslut: 2025-05-31Projektpartner: Spotify, Telenor Sverige, Ericsson

Syfte

WorkFlex syftar mot att etablera en holistisk syn på det framtida fenomenet hybridarbetsplats och få rika praktiska insikter om hur man stöder distansarbetare, hybridteam och företag.

Genomförande

Studier av pandemiarbete visar att det har sina möjligheter och utmaningar. Medan de flesta ingenjörer rapporterar att de inte påverkas eller ökade sin produktivitet, hindras andra avsevärt av hemarbetet, och mer så teamen, som flyttade från lokaliserad synkron interaktion till helt fjärrstyrd, datorförmedlad. Rapporterade utmaningar med asynkron kommunikation, samarbetsavbrott och strukturella silor signalerar möjliga negativa effekter på kvalitet, produktivitet och innovation. I framtiden väljer vissa företag att inte riskera och tvinga anställda tillbaka till kontoret genom att införa obligatoriska kontorsdagar eller andel av tiden som spenderas på plats, andra väljer full flexibilitet och tillåter till och med anställda att flytta globalt. Förhållningssätt till kontorslokaler skiljer sig också åt. Vissa planerar stora förändringar, vissa fokuserar på samarbetsutrymmen i hopp om att locka tillbaka anställda, andra drastiskt minskar kontorsytan.

Att förutse effekterna av dessa strategier när det gäller att behålla personalen, hålla dem nöjda och samtidigt upprätthålla företagskulturen och företagets välfungerande långsiktigt, är inte lätt. Utmaningar för framtiden är att tillgodose de olika behoven hos individer och team och säkerställa effektiv organisatorisk funktion: 1) arbetstillfredsställelse, välbefinnande och känsla av tillhörighet, 2) prestation, 3) verksamhet, 4) kommunikation och samarbete och 5) effektivitet och flöde.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×