Disputation Johan Pilthammar

Den

22 september försvarade Johan Pilthammar sin doktorsavhandling med titeln ”Towards Virtual Tryout and Digital Twins: Enhanced Modeling of Elastic Dies, Sheet Materials, and Friction in Sheet Metal Formingi ämnet maskinteknik.

Examinator och huvudhandledare: Prof. Sharon Kao-Walter, BTH
Handledare: Dr. Mats Sigvant, BTH/Volvo Cars
Opponent: Prof. Wolfram Volk (Technische Universität München, Germany)
Betygsnämnd: Prof. Malin Åkermo (Kungliga Tekniska Högskolan), Prof. Niclas Strömberg (Örebro Universitet), Dr. Roald Lingbeek (Autoliv B.V. & KG, Tyskland)

23 september 2020