Ledningskansli

Ledningskansli

Ledningskansliet är ett administrativt stöd till högskolans styrelse och ett kvalificerat stöd till högskolans ledningsenhet. Ledningskansliet arbetar med högskoleövergripande samordning av uppföljning av högskolans verksamhet, beredning av ärenden till högskolans råd och utskott för utbildning och forskning, samordning av och kvalificerat stöd till framtagningen av högskolans remissvar, yttranden och utredningar samt ansvarar för högskolans centrala registratur och arkiv.

Ledningskansliet

Ledningskansliet hittar du på plan 4 i hus J på Campus Gräsvik.

Ulrika Nilsson
Kanslichef
Telefon: 0455-38 55 32
ulrika.nilsson@bth.se