Rådgivande och beredande organ

Rådgivande och beredande organ

Nedan hittar du en lista över samtliga rådgivande och beredande organ vid Blekinge Tekniska Högskola.

Dekangrupp

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarnivå. 

I dekangruppen ingår högskolans dekaner, doktorandrepresentant, studentrepresentant och handläggare.

Utbildningsråd

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

I utbildningsrådet ingår utbildningsledarna tillsammans med kvalitetssamordnare, studentrepresentanter och handläggare (med ansvar för utbildningsplaner) med vicerektor som ordförande.

Utbildningsutskott

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

I utbildningsutskottet ingår dekanerna tillsammans med studentrepresentanter och handläggare med prorektor som ordförande.

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Kommittén består av högskoledirektören, tillika ordförande, intendenten, representant från personalavdelningen, huvudarbetsmiljöombudet och ytterligare två arbetsmiljöombud samt två företrädare för studenterna, tillika arbetsmiljöombud för studenterna. Kommittén kan till sig adjungera ytterligare ledamöter.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×