Bygga bro

Best Practice 2023

”Genom att bygga en bro mellan teori och praktik kan förståelsen för helheten i patientarbetet öka”

Filippa Stenberg

Presentatör: Filippa Stenberg
Institutionen för hälsa, TIHA

Sjuksköterskeyrket innebär att möta och vårda patienter för att förebygga ohälsa, lindra eller behandla symtom och sjukdom samt skapa förutsättningar för en värdig död. Sjuksköterskeyrket bygger därför på en bred teoretisk kunskapsbas men är också ett praktiskt yrke som innefattar vårdtekniska moment och läkemedelshantering.

Utifrån erfarenhet som undervisande lärare har många studenter svårt att koppla den teoretiska kunskapen med det praktiska arbetet samt att se helheten i patientarbetet, vilket skulle kunna bero på att undervisningen många gånger ges som separata delar. Eftersom sjuksköterskeyrket är ett väldigt komplext yrke bör ansvaret för att skapa en helhetsbild i patientarbetet inte endast läggas på verksamheterna där studenterna har sin VFU eller på studenterna själva, utan på alla inblandade.

Studier på TIHA

Under utbildningen kan vi lärare hjälpa studenterna att koppla samman teori och praktik så att förståelsen för helheten i patientarbetet kan öka genom så kallade casedagar. Casedagar är en form av simulering där studenterna arbetar i mindre grupper utifrån olika patientfall. Under simuleringen får studenterna en patient (simuleringsdocka) som de ska behandla enligt aktuella föreskrifter där de kommunicerar, undersöker, utför åtgärder och administrerar läkemedel. Ibland dyker det även upp anhöriga som är oroliga och önskar information. Under hela simuleringen är det en lärare närvarande som ställer frågor och kontrollerar så att patientarbetet sker utifrån evidens och är patientsäkert.

Vill du veta mer?

Välkommen!

Best Practice Poster: Bro mellan teori och praktik Filippa Stenberg Best Practice 2023

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×