Examination med stor valfrihet och tydliga bedömningskriterier

Best Practice 2022

Examination med stor valfrihet och tydliga bedömningskriterier

Robert Nyqvist

Hur kan man på enkelt sätt konstruera en projektuppgift som både engagerar kursdeltagarna och har tydliga kriterier för varje betyg?

Önskelista för kursutvecklare

När jag utvecklar en inlämnings- eller projektuppgift försöker jag uppnå följande:

  1. Uppgifterna ska få studenterna engagerade så till den grad att de gärna avsätter tid utanför schema-lagd. (Vilket inte alltid är så enkelt i matematik.)
  2. Helst ska studenten redan vid inlämning ha en god uppfattning vilket betyget hen kommer att få.(Givetvis utan att behövt efterfråga förtydliganden under arbetet.)
  3. Det ska vara enkelt att rätta och betygsätta. (Eftersom jag är lat.)

 

Tidigare försök

Förvisso är det möjligt att använda en lärandemålsmatris med vilken man bedömer och graderar olika förmågor och kunskaper. Men oftast undrar studenter vad som krävs för att uppfylla de olika kraven i matrisen. Jag har tidigare inte satt samman tydliga lärandemålsmatriser. Men jag finner dem också otympliga att arbeta med. Därför sökte jag ett annat sätt med vilken jag kan vara så tydligt som möjligt när det kommer till bedömningskriterier.

En möjlig lösning?

Under våren 2022 provade jag följande upplägg av en projektuppgift i kursen i kryptering. Studenterna får välja mellan fyra olika inriktningar, som till exempel elektronisk röstning (asymmetriska kryptosystem) eller design av ett eget kryptosystem (kryptografi). Till varje inriktningar ingår det att man ska läsa en eller flera vetenskapliga artiklar och sedan svara på frågor. Dessa frågor är numrerade i fallande ordning från E till A fast med stigande svårighetsgrad. För att erhålla till exempel betyget C krävs att man svarat rätt på fråga E, D och C.

Utfall

Genom att vid konstruktionen av uppgifterna välja inriktningar som jag själv tycker är intressanta så förhoppningsvis kommer även kursdeltagarna finna dem intressanta. Med flera inriktningar att välja mellan ökar jag chansen att varje student finner någon inriktning tillräckligt intressant. Faktum är ibland har studenter svårt att välja – de vill arbeta med flera av inriktningarna.

För att enklare kunna formulera frågor kopplade jag till varje betyg ett verb:

  • E (Beskriva)
  • D (Redogöra)
  • C (Exemplifiera)
  • B (Tillämpa)
  • A (Analysera)

På så sätt var det möjligt att finna frågor som var likvärdiga i omfattning och svårighetsgrad för samma betyg fast i olika inriktningar.

Enligt kursvärdering och samtal med kursdeltagare var de positiva till upplägget. Vissa nöjde sig med ett E i betyg medan andra satsade på ett högre betyg och nådde upp till C-A.

Best Practice poster: Examination med stor valfrihet och tydliga bedömningskriterier