Filmade interaktioner mellan novis och expert

Best Practice 2021

Filmade interaktioner mellan novis och expert - en alternativ metod för att undervisa ämnesinnehåll och studieteknik

Presentatörer: Linda Mattsson & Robert Nyqvist
Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN

Som en del i undervisningen i såväl programmering som matematik använder vi oss av filmade interaktioner mellan novis och expert inom respektive område. I programmering ersätter filmerna konventionella föreläsningar och ligger till grund för ett upplägg med blended learning. I matematiken används filmerna vid lösning av specifika uppgifter och kompletterar därmed föreläsningar och gruppövningar. Oavsett upplägg är strävan densamma –  att använda de inspelade interaktionerna som en kompletterande metod för att undervisa såväl ämnesinnehåll som studieteknik. metoder för att undervisa såväl ämnesinnehåll som studieteknik.

De första filmerna spelades in för tre år sedan och undervisningsmetoden har sedan dess rönt uppskattning hos studenter. I det följande presenterar vi huvuddragen i vårt sätt att skapa dessa filmer.

Novis, expert och deras interaktioner

I detta sammanhang har Robert rollen som expert medan Linda har rollen som novis. Roberts ämneskompetens sträcker sig långt bortom det innehåll och den nivå som undervisningen i såväl matematik som programmering avser. Programmeringsfilmerna spelades in i takt med att Linda lärde sig programmera och inspelningarna fångar därmed ofta en verklig nybörjares perspektiv och frågeställningar. I filmerna i matematik antar Linda en studentroll och de valda frågeställningarna bygger på lång erfarenhet av studenters lärande inom ämnet.

Inför varje inspelning finns en idé om vilket programmeringsbegrepp eller vilket matematikproblem som ska behandlas. I övrigt vet inte experten om vad som kommer tas upp. Bortvalet av ett detaljerat manus skapar förutsättningar för en naturlig dialog mellan expert och novis. Samtalet styrs till stor del av de frågeställningar som novis formulerar och som experten bemöter allteftersom begreppet eller problemet utvecklas. Experten har dock frihet att tillföra valfri information i sina förklaringar och ger då novisen möjlighet att ”kika runt hörnet”.

Studieteknik och ämnesinnehåll

På detta vis behandlas ofta aspekter, såsom konventioner, symbolhantering generaliserbarhet, bortom det specifika begreppet eller problemet. Novisens val av frågeställningar, sätt att ställa frågor och sätt att summera inkomna svar från experten hjälper vidare studenten att väcka tankar om studieteknik såväl som om alternativa tolkningar av ämnesinnehållet.

Potentiella fördelar

Upplägget öppnar upp för en levande dialog och ger två lärares kompletterande perspektiv på ämnet och lärande därinom. Inspelningen gör att studenten kan ta del av dialogen i valfri hastighet och så många gånger de behöver för bästa stöd för sitt lärande. Sist men inte minst så är det ett himla roligt sätt att undervisa på!

Presentation: Film och PDF

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×