För- och nackdelar med automaträttning i kurser för introduktion till programmering

Best Practice 2022

För- och nackdelar med automaträttning i kurser för introduktion till programmering

Foto på Andreas Arnesson

Andreas Arnesson

Presentatör: Andreas Arnesson
Institutionen för datavetenskap, DIDA

I LP1 varje år börjar mellan 200 och 300 studenter min kurs introduktion till problemlösning och programmering med python. I kursen har vi sju rättningstillfällen, vilket blir många rättningstimmar.

För att underlätta för vårt egna arbete och studenternas har vi genom åren utvecklat många små system för att automatisera eller förenkla olika processer. Förra året tog vi det ett steg längre och startade upp vårt egna automaträttningssytem Umbridge. Var femte minut hämtar Umbridge alla orättade inlämningar från Canvas och kör enhetstester på studenterna kod och baserat på resultatet sätts ett betyg i Canvas.

Efter ett års användning har vi inte märkt av att studenterna har presterat bättre. Men som svar på en fråga I kursvärderingen om vad studenterna tycker om verktyget svarade alla studenter att de uppskattade verktyget och gillar det. Men några skrev också att verktyget är för noga med vad som räknas som rätt fel. Några skrev också att det var svårt att förstå vad som var fel ibland. Nedanför följer ett citat från en av studenterna.

“Jag uppskattar kommandot, det har hjälpt mycket vid rättning av uppgifter. Ibland kanske det är lite för strikt med vad det tycker är godkänt eller inte, men det är det värt att kunna rätta uppgifter snabbt och se om man missförstått eller glömt något.”

Fördelen för studenterna är att de snabbt och lätt kan kolla om de har förstått uppgiften korrekt eller om de sitter med en lösning som är fel. Det negativa är att de behöver spendera mer tid på att formatera resultatet på ett specifikt sätt. De kan lägga mycket tid på att hitta sådana fel och sen lösa dem.

Från lärarperspektivet har verktyget sparat mycket tid vid rättning.

Best Practice Poster: För- och nackdelar med automaträttning i kurser för introduktion till programmering

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×