Laborationer i hemmiljö

Best Practice 2021

Laborationer i hemmiljö

 

 

Anders Hultgren

Föreläsare: Anders Hultgren och Ahmed Rashid
Institutionen för matematik och naturvetenskap (TIMN)

Närvaro av laborationer i våra civilingenjörsprogram är av vikt för att uppfylla följande:

  • Ge erfarenhet av hur förmedlade teorier kan användas i praktiskt ingenjörsarbete.
  • Ge erfarenhet av hur väl förmedlade teorier kan beskriva verkligheten.
  • Ge möjlighet att förstå förmedlade teorier från en praktisk infallsvinkel.
  • Ge erfarenhet att hantera fysisk utrustning och hands on lösa praktiska problem.
  • Ge erfarenheter av att använda industriella komponenter och industriella utvecklingssystem.
  • Ge erfarenhet av att dokumentera praktiskt utvecklingsarbete.
  • Ge erfarenhet av ingenjörsarbete inkluderande Conceive, Design, Implement and Operate.

När praktiska laborationer inte kan utföras på skolan rekommenderar vi att försöka genomföra praktiska laborationer i hemmiljö.
Flera av en laborationens viktiga uppgifter kan då realiseras, dock inte alla.

Våra erfarenheter av att utföra praktiska laborationer i hemmiljö redovisas.