Samverkan

Best Practice 2023

Utökad samverkan bortom våra traditionella studentprojekt

Martin Boldt

Presentatör: Martin Boldt
Institutionen för datavetenskap, DIDA

Denna presentation handlar om ett samverkansinitiativ för studenterna på Civilingenjörsprogrammet i AI och maskininlärning tillsammans med regionala aktörer inom privat och offentlig sektor. Syftet är att genom samverkan mellan våra studenter och företag/myndigheter i Blekinge nå en rad synergieffekter för såväl studenterna som BTH och de medverkande regionala aktörerna. Nyckeln till framgång är få studenter och företag-/myndigheter att diskutera konkreta AI-case med varandra.

Vår traditionella modell för samverkan med det omgivande samhället på våra datarelaterade utbildningsprogram utgörs ofta av kortare intensiva ruschar (typiskt 3-6 månader) i form av projektkurser, exjobb etc. Mellan dessa ruschar är det många gånger ”radiotystnad” och allt för ofta mynnar studentprojekten/exjobben ut i något som blir liggandes i arkivet eftersom det saknas avnämare som kan ta vid och jobba vidare med leverablerna. Grundtanken bakom detta samverkansinitiativ är därför att få till en mer kontinuerlig samverkan över tid mellan studenter och regionala aktörer.

Samverkansinitiativet är helt frivilligt från studenternas sida, och de som väljer att ingå jobbar parvis tillsammans med en regional aktör vars verksamhet de tycker är intressant. Jag som programansvarig letar upp intressanta regionala aktörer, som sedan studenterna får välja bland. Studenterna väljer regionala aktörer under årskurs 3 och håller sen kvar detta tills de tar examen år 5.

Studenternas arbete följer typiskt följande faser:

 1. Etablera kontakt och få samsyn kring en liten fokuserad och avgränsad del av företagets-/myndighetens verksamhet (som i detta fall har
  ”AI-potential”)
 2. Identifiera intressanta problemställningar inom det fokuserade verksamhetsområdet
 3. Koka ner dessa till konkreta ”case” som lämpar sig för AI-metoder, t.ex. diskutera tillgänglig data, om ev. modifiering av datan behövs, osv.
 4. Därefter börjar studenterna testa och utvärdera olika AI-lösningar inom verksamhetsområdet.

Samverkansinitiativet medför ett antal fördelar för både studenterna, de regionala aktörerna såväl som för BTH. För studenterna innebär det bl.a:

 • Tillgång till verkliga problemställningar som de kan applicera vad de lärt sig på
 • Tidigare och tydligare målbild av vad som förväntas av dem efter examen
 • Varaktig företagskontakt under tre sista åren av studierna
 • Ökad anställningsbarhet gentemot privat/offentlig sektor
 • Intressanta och givande projekt som kan leda till sommarjobb etc
 • Bra post att lägga till på CV:t

För regionala aktörer innebär det bl.a:

 • Tillgång till AI-kompetens
 • Identifiera konkreta AI-case inom egna verksamheten
 • Etablera en kontinuerlig koppling mot akademin
 • Utveckling av AI-prototyper kopplat till egna verksamheten
 • Möjlighet att hitta och lära känna potentiella nya medarbetare

Best Practice Poster:  Utökad samverkan bortom våra traditionella studentprojektMartin Boldt BP2023