Föreläsningar

Föreläsningar

En av de mer tidskrävande uppgifterna när man utvecklar online-kurser är utformningen av högkvalitativa videoföreläsningar. Förberedelsen inför föreläsningarna, powerpoint-bilder, inspelning
och redigering kräver tid och ansträngning (Fayer, 2017). Du bör dock påminna dig om att videos ofta kan återanvändas vid andra tillfällen då kursen ges och att de faktiskt kan spara tid på längre sikt. För att variera saker och ting bör du också variera olika slags undervisningsformer. Variation är en viktig faktor för lärande eftersom studenterna också har varierande inlärningssätt.

Vid planering och skapandet av föreläsningar bör du vinnlägga dig om att alltid utgå från kursplanen – vilka lärandemål, läraktiviteter och bedömningsformer stipuleras och hur hänger dessa ihop? (Biggs, 2011; Elmgren & Henriksson, 2014). När du planerar för läraktiviteterna bör du tänka på att dessa ska aktivera studenterna och ge dem möjlighet att möta lärandemålen. Fundera också på vilka tekniska verktyg du skulle vilja använda för att aktivera och bedöma studenterna. För att aktivera studenterna bör du använda en blandning av förinspelade föreläsningar och engagerande liveföreläsningar. Den här blandningen av videos och föreläsningar bör kombineras med andra pedagogiska metoder för att aktivera studenterna, såsom grupparbeten, workshops och seminarier.

I avsnitten om asynkrona videos och synkrona föreläsningar erbjuder vi några råd för att planera och genomföra asynkrona videos, synkrona videos, seminarier och grupparbeten. Asynkrona videos/föreläsningar är utformade för självstudier och finns tillgängliga på Canvas utan begränsning tid eller utrymme. Synkrona videos sker i realtid, vanligtvis via Zoom, och hjälper studenterna att känna sig sammankopplade även om det är på avstånd, och dessa har ofta interaktiva delar mellan lärare och studenter. Synkrona videos/föreläsningar via Zoom innehåller ofta föreläsningar, Q&A möten, workshops, diskussioner, etc. Dessa synkrona aktiviteter kan spelas in och publiceras på Canvas så att studenterna kan se och gå igenom dem under kursen.

Fayer, L. (2017). A Multi-Case Study of Student Perceptions of Instructor- Created Videos in Online Courses. International Journal Scholarship Technology Enhanced Learning,1(2): 67-90.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Open UP.

Elmgren, M., & Henriksson, A.-S. (2014). Universitetspedagogik, Studentlitteratur

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×