Kommunikation

Kommunikation

Förväntningar på kommunikation 

Även om det är en god idé att skapa en direkt implicit överenskommelse med studenterna gällande vilka regler och beteenden som ska användas för kommunikation med läraren (t.ex. e-mail versus telefonsamtal, eller inlägg på kursforum) kan det lätt misslyckas om det specificeras alltför mycket. Policys för kontorstider eller instruktioner om att man bara kan kontakta lärarna om “xxx gäller” upplevs ofta av studenter som om läraren vill minimera hans eller hennes arbetsinsats på kursen. 

Ett dilemma är att studenter vill ha snabb tillgång till lärare när de behöver hjälp. För lärare med tids-och budgetbegränsningar kan det här bli omöjligt. I viss mån blir möten med studenter online via ett konferensverktyg ett par gånger i veckan en lösning på det här problemet. Det besparar läraren den tid det tar att svara på mängder av separata emails eller telefonsamtal om samma ämnen från olika studenter. 

När det gäller student-till-studentchatt eller andra asynkrona forum varierar upplevelserna. Å ena sidan finns risken att studenterna upplever detta som en börda snarare än att det bidrar till deras lärande. Å andra sidan har forum eller chatt-text fördelen att den kan nås upprepade gånger av studenter. Hur väl en asynkron kommunikation student-till-student fungerar beror egentligen på ämnet för studierna, uppgiften eller det givna ämnet, och på studenterna själva. Synkrona formella och kortare diskussioner student-till-student under lektionstid brukar uppskattas av studenterna. 

Studenter tenderer att organisera sig bättre när det gäller informella interaktioner studenter emellan. Kommunikationsproblem relaterade till grupparbete (inklusive tentamensuppgifter) liknar de vid kurser på campus. ”Snålskjuts” kan t.ex. förekomma när individernas ansträngningar i en grupp ligger på olika nivåer. Principer gällande beteende och förväntningar blir därför viktiga att kommunicera i förväg tillsammans med kursmål och bedömningskriteria. 

 

Lästips:

Michael G. Brown, James Schiltz, Holly Derry, Caitlin Holman,
Implementing online personalized social comparison nudges in a web-enabled coaching system, The Internet and Higher Education,
Volume 43, 2019, 100691, ISSN 1096-7516,
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.100691.

Min Kyu Kim, Tuba Ketenci,
Learner participation profiles in an asynchronous online collaboration context, The Internet and Higher Education, Volume 41, 2019, Pages 62-76, ISSN 1096-7516,
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2019.02.002.

H. Jeong, C.E. Hmelo-Silver, Y. Yu
An examination of CSCL methodological practices and the influence of theoretical frameworks 2005–2009 International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 9 (3) (2014), pp. 305-334. Banna, M.F.G. Lin, M. Stewart, M.K. Fialkowski

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×