Projektarbete

Projektarbete

Projekt kan utföras både online och i campus-ba­serade kurser. Definitionen av ett projekt är att det är en avgränsad uppgift som ska utföras inom en viss tidsperiod och med förbestämda mål. Det kan utföras i grupp eller individuellt. Om det utförs i grupp är det viktigt att klargöra uppgiften och de förväntade resultaten. Precis som när det gäller grupparbeten så är tillgången på verktyg för samarbete viktig. Gör tydligt vad för slags stöd de kan förvänta sig och i vilken form.

Projekt utförs vanligen i olika faser för uppföljning av projektet enligt en projektmetod. Vanliga faser är:

  • Planering/uppstart
  • Utförande
  • Avslutning

Varje fas har ett specifikt syfte med specifika aktiviteter. Det är viktigt att för studenterna klargöra villkor och lämpliga verktyg för att kunna genomföra projektet i enlighet med vald metod. Som lärare bör du sär­skilt specificera vad som krävs i form av dokumen­tation och förväntade resultat (Eklund, 2011).

Eklund, S. (2011). Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×