Seminarier och workshops

Seminarier och workshops

 

 

Ett seminarium är när en mindre grupp studenter kommer samman för att behandla ett specifikt ämne (Jons, 2015). Dialoger, diskussioner och interaktion mellan studenter, seminariets moderator och mellan studenterna själva förväntas ske i hög utsträckning. En av de främsta utmaningarna i en online-miljö är att övervinna de tekniska problemen (Farooq och Mattesson, 2016). Det är därför viktigt att modera­torn inte enbart håller koll på diskussionerna utan också uppmärksammar och är väl förtrogen med de tekniska verktygen. Om det är möjligt så bör ett testmöte genomföras på förhand.

För att nå framgång i ett online-seminarium är det viktigt att planera och strukturera seminariet på rätt sätt. Det finns aktiviteter som måste planeras och beaktas innan, under och efter seminariet. Dessa aktiviteter gäller inte enbart för online-kurser men är än mer viktiga i en online-miljö:

Innan:

 • Ange syftet med seminariet och förtydliga för studenterna.
 • Planera seminariet i detalj och sätt upp en agenda, dvs. innehållet av introduktionen, diskussionsämnen, gruppstorlekar, tider och innehållet för avslutningen.
 • Klargör för studenterna vad som förväntas av dem i form av förberedelser.
 • Skicka ut inbjudningar och dagordningar med en länk till online-eventet.
 • – Bekanta dig med de tekniska verktygen.

Under:

 • Visa dagordningen och förtydliga syftet och de olika delarna av seminariet allra först.
 • Introducera temat/ämnet.
 • Aktivera studenterna från början genom att involvera dem i lärandeaktiviteterna.
 • Använda “breakout rooms” i Zoom för gruppdiskussioner för större studentgrupper.
 • Använd om möjligt en chatt för frågor (extra personal för att hantera detta kan krävas).
 • Beskriv arbetet som följer efter seminariet, om det finns något sådant.
 • Summera allt innan du avslutar seminariet.

Efter:

 • Ge feedback på syftet med seminariet.
 • Analysera och utvärdera det som gick bra och det som skulle kunna förbättras

Jons, L. (2015). Seminariet i högre utbildning: erfarenheter och reflektioner. Studentlitteratur

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×