Autentisk bedömning

Autentisk bedömning

Studenter lär sig för sina framtida yrken. Av denna anledning är det produktivt att använda sig av problem från verkliga livet när man bedömer studenterna. Det gör bedömningen mer relevant och förbättrar studentens motivation. Enligt Grant Wiggins (1998) är en uppgift autentisk om den:

  • Är realistisk.
  • Är i behov av omdöme och innovation.
  • Kräver av studenten att “göra” ämnet.
  • Reproducerar eller simulerar sammanhang i vilka vuxna “testas” på arbetsplatsen eller i det civila eller privata livet.
  • Gör en bedömning av studentens förmåga att effektivt och skickligt använda en repertoar av kunskap och färdigheter för att klara av en komplex uppgift.
  • Ger utrymme för lämpliga tillfällen för att öva, praktisera, konsultera resurser och ge feedback och förfina prestationer och produkter.

Exempel på autentisk bedömning: Center for Innovative Teaching and Learning 

Vård: Ge exempel på en fallstudie på en patient för bedömning och upprättandet av en vårdplanen.

Affärsliv: Utveckla en affärsverksamhet/marknadsföring/försäljningsplan för ett påhittat (eller verkligt) företag inom studentens intresseområde.

Datavetenskap: ”Troubleshoot” en problematisk del av en kod; utveckla en webbsajt/app för att lösa ett särskilt problem och/eller uppfylla ett antal kriterier.

Autentiska bedömningar kan kontrasteras med konventionella provfrågor som ofta utgör indirekta mått på en students förmåga att tillämpa den kunskap och färdigheter som har uppnåtts under en kurs. Även om konventionella prov kan ha en viktig roll på kurserna kan de inte ersätta autentiska bedömningar. Tabellen nedan, som är lånad av Wiggins, illustrerar skillnaderna mellan typiska prov och autentiska bedömningar.

Autentisk bedömning engagerar studenten i djuplärande (Elmgren & Henriksson, 2014). Vissa strukturer kan göras svårare genom online-utbildning medan andra tillvägagångssätt inte alls påverkas. En verbal redogörelse för utomstående kan, till exempel, lika gärna ske online som i en föreläsningssal och en tentamen i programmering kan placeras i en digital miljö där programmerare vanligtvis arbetar.

Tabell för examination

Läs mer!

Wiggins, G. (1998). Ensuring authentic performance. Educative Assessment: Designing Assessments to Inform and Improve Student Performance. Jossey-Bass, 21-42.

Elmgren, M., Henriksson, A.-S. (2014). Universitetspedagogik. Studentlitteratur.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×