Uppgifter och feedback

Uppgifter och feedback

Uppgifter och feedback är ofta outnyttjade möjligheter för meningsfulla utbyten. Feedback är en av de mest positiva och effektiva faktorerna som för lärandet framåt (Hattie & Timperley, 2007). Användningen av den här möjligheten för att skapa ett värdefullt utbyte mellan dig och studenten kan både bidra till bättre lärande och en bättre gemenskap. Bristen på meningsfull feedback utgör en av de största utmaningarna för de som tillgodogör sig lärandet online. Så hur skapar man en lärmiljö som hindrar studenter från att känna sig isolerade? Belin (2019) lägger fram sex sätt för att tillhandahålla meningsfull feedback till online-studenter:

1. Sätt upp tydliga förväntningar

Genom att sätta upp tydliga förväntningar och ge specifika instruktioner får studenterna en bättre idé av vad som förväntas av dem, och det sparar tid för båda parter. Dela specifika riktlinjer gällande att skriva diskussionsinlägg och betyg system för att kommunicera deadlines. Var specifik om din svars-tid och fastställ regler för deltagande i klassen.

2. Gör det greppbart

Om du märker att du ger feedback såsom “du behöver jobba på det här” eller “bra arbete” behöver du en ändring i strategin då det inte finns någonting som förvirrar studenter mer än vag feedback. Om du imponeras av en uppgift säg då inte bara “bra arbete”, berätta istället för studenten vad du slogs av mest och vad som imponerade på dig. På liknande sätt, om en student behöver förbättra sig så bör du specificera exakt vad som behöver förbättras och hur de ska gå tillväga. Varje gång du ger feedback så bör den vara målorienterad och greppbar.

3. Gör det personligt

Det är vanligt för studenter som befinner sig i en online-lärmiljö att känna sig avskilda och isolerade under kursen. Ett av det bästa sätten att förhindra att dina studenter känner på detta sättet är att ge personlig feedback. Studenter som får personlig feedback visar högre nivåer av belåtenhet med kursen och presterar också akademiskt bättre än de studenter som bara får kollektiv feedback. Ett enkelt sätt, som att använda studentens namn när du skriver din feedback, hjälper också till att utveckla din anknytning till studenten.

4. Dela det i audioformat

Genom att integrera audio i din feedback-mekanism undviker du risken för att din skriftliga feedback blir missförstådd. När studenter får feedback med audio tenderar de att bli mer engagerade, de får det lättare att förstå det verkliga syftet och bibehålla informationen. Se till att du har dina anteckningar klara innan du börjar spela in och börja alltid med studentens namn.

5. Var i tid

Då en studenterna får vänta för länge på feedback påverkar det motivationen och får studenterna att känna sig osäkra. Online-undervisning tenderar att bredda det här gapet. När du ger feedback i tid vet studenterna att du är lika aktivt involverad i kursen som de är. Om det är möjligt bör du ge feedback inom 48 timmar då uppgiften fortfarande är färsk hos studenterna.

6. Uppmuntra feedback mellan studenterna (Peer Feedback)

Ett bra sätt att ge feedback på samtidigt som man främjar ökad interaktion och engagemang i online-lektioner är att uppmuntra feedback student till student – så kallad kamratfeedback, peer reviews. Kamratfeedback är när studenterna granskar varan-dras arbeten och ger meningsfull feedback. Du kan luta dig tillbaka och moderera den här övningen genom att låta studenterna hänge sig åt ett hälsosamt utbyte av perspektiv.

 

Belin, A. (2019). Blog. <https://elearningindustry.com/meaningful-feedback-for-online-learners-provide-courses> Downloaded 27 November, 2020.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×