Kameraövervakningen i SERL Student Lab

Information om kameraövervakningen i rum J2325 SERL Student LAB

Varför använder vi kameraövervakning?

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Institutionen för Programvaruteknik använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra brottsliga gärningar såsom stöld och skadegörelse i rum J2325 SERL Student LAB på BTH, campus Karlskrona.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi samt på vilken rättslig grund?

  • Övervakning och inspelning av video i rum J2325 SERL Student Lab.
  • Rättslig grund: Kameraövervakningen sker som en del i högskolans förebyggande säkerhetsarbete med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

BTH lagrar inspelad video från övervakningskameror under en begränsad period med syftet att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgång till inspelad video från BTH:s kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på BTH.  Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig skyldighet föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 21 dagar. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett begränsat antal behöriga personer.

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för högskolans verksamhet.

För information om BTH:s personuppgiftsbehandling och dina rättigheter:

www.bth.se/personuppgifter

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud: dataskyddsombud@bth.se

 

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×