Arbetsmiljö, förmåner och stöd

Arbetsmiljö, förmåner och stöd

Medarbetarna är BTH:s absolut viktigaste resurs för att förverkliga högskolans vision och mål och för att vi ska nå framgång inom våra områden.

BTH präglas av närhet och flexibilitet och agerar snabbt när omvärlden förändras.

Vår styrka ligger i våra medarbetare och studenter, och tillsammans skapar vi en inbjudande och inspirerande lärande- och arbetsmiljö som präglas av: Öppenhet – Nyfikenhet – Respekt.

Som medarbetare på BTH omfattas du av en lång rad olika förmåner.

Livskvalitet

Arbetstid

Lärare har årsarbetstid vilket regleras i Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

Teknisk/administrativ (T/A-) personal har rätt till flexibel arbetstid om arbetet tillåter. Flexibel arbetstid innebär en möjlighet att själv reglera ordinarie arbetstid under arbetsdagen efter vissa tidsramar och begränsningar.

Arbete på distans

BTH vill bidra till en ökad flexibilitet för arbetstagare genom att erbjuda möjlighet att till viss del utföra sitt arbete utanför ordinarie arbetsplats, så länge detta är möjligt utifrån verksamhetens behov. Detta underlättar för alla att kunna kombinera arbete och privatliv på ett i längden hållbart sätt.

Arbetstidsförkortning

Under ett antal dagar under året är arbetstiden förkortad för den tekniskt/administrativa personalen. De år som nationaldagen infaller en lördag eller söndag ges en extra ledig dag.

Semester

Alla anställda har rätt till vila och rekreation under en längre sammanhängande period under året. Som nyanställd har du rätt till betald semester redan första året. Nedan ser du hur många semesterdagar du har som anställd på BTH:

 • 28 dagar t.o.m. det år du fyller 29 år.
 • 31 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år.
 • 35 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år.

BTH betalar även ut semestertillägg som består av minst 0,44 procent för varje betald semesterdag av den för arbetstagaren vid semestertidpunkten aktuella lönen per månad.

Ersättningar

Extra föräldraersättning

BTH kompletterar den allmänna föräldraförsäkringen vid föräldraledighet när du arbetar hos oss.

Extra sjukersättning

BTH betalar 80 procent av din lön dag 2–14 i sjukperioden. Försäkringskassan betalar din ersättning från dag 15 i sjukperioden. BTH kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.

Ledighet utan löneavdrag

Som anställd får du ledighet utan löneavdrag för:

 • Läkarbesök, även besök hos distriktssköterska, sjukgymnast, kurator eller barnmorska.
 • Tandläkarbesök vid akuta tandbesvär (krävs en remiss av tandläkare eller läkare enl. 9 kap. 1 §, villkorsavtalen mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O, Seko och Saco-S​).
 • Blodgivning.
 • Släktangelägenhet (allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning – dock max 10 dagar per år).
 • Flyttning (1 dag per år).

Hälsa

BTH satsar stort på att personalen ska hålla sig friska och uppmuntrar därför all personal att delta i olika aktiviteter som främjar den fysiska och psykiska hälsan.  

Nedan listas några av alla satsningar som görs:

 • Friskvårdspeng varje år, för närvarande 3 000 kronor.
 • Friskvårdshalvtimme.
 • Gruppträningar varje dag till exempel funktionella gruppträningar, spinning och fotboll.
 • Fri tillgång till gym.
 • Utegym och fina motionsspår vid havet.
 • Tillgång till massörer och fysioterapeut på våra campus.
 • Tips om pausgymnastik.
 • Lån av skrivbordscykel.
 • Årliga friskvårdsarrangemang.
 • SUP och kajak att låna.

Ersättning för läkemedelskostnader

BTH ersätter läkemedel för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.

Företagshälsovård

BTH har avtal med företagshälsovården Feelgood. Du som anställd kan på eget initiativ kontakta företagshälsovården för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning, både genom telefonrådgivning och besök (även onlinebesök). Detta gäller för arbetsrelaterad ohälsa som kopplas till besvär orsakats av arbetet, försämrats eller kunde ha samband med arbetet.

Företagshälsovården Feelgood har olika yrkesgrupper såsom exempelvis företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter/ergonomer, psykologer och arbetsmiljöingenjörer som kostnadsfritt kan erbjuda olika tjänster inom bland annat samtalsstöd, coachande samtal, KBT, individuella kartläggningar och bedömningar för BTH-anställda.

Bildskärmsglasögon

Du får undersökning och bildskärmsglasögon ifall du behöver det för ditt arbete.

Unik campusmiljö

Båda BTH:s campus ligger vid havet och som anställd har du den fantastiska möjligheten att bad från bryggan på campus. Alla anställa på BTH bjuds på kaffe/te samt frukt varje dag.

Trygghet

Lön och pension

Individuell lönesättning

På BTH är det individuell lönesättning, med undantag för doktorander som har en så kallad lönetrappa. Lönesättningen ska styras av arbetets karaktär, de anställdas skicklighet samt marknadskänslighet.

Tjänstepension

När du är anställd på BTH får du tjänstepension, vilken är ett komplement till den allmänna pensionen.

Delpension

För dig som arbetar på BTH finns möjlighet att ansöka om delpension om du vill gå ner i tid åren innan pension.

Löneväxling

På BTH har du möjlighet att löneväxla till pension det vill säga avstå lön för att istället få avsättning till din tjänstepension.

Har du en fråga? Skriv den här, så återkommer vi så snart som möjligt!
×