Öppna labbmiljöer

Öppna labbmiljöer

Syftet med BTH:s öppna labbmiljöer är att utveckla och driva innovativa, moderna och välutrustade laboratoriemiljöer för användning i undervisning, forskning och samverkansprojekt med näringsliv och omgivande samhälle.

Som en statligt finansierad verksamhet är det också viktigt att BTH arbetar för att laborationsmiljöer ska vara öppna och att det ska vara möjligt för externa aktörer att ta del av infrastrukturen. Exempel på BTH:s öppna labbmiljöer är: